Hosting (โฮสติ้ง) คืออะไรและมีหน้าที่ทำอะไร

Hosting โฮสติ้ง คือ รูปแบบการให้บริการอย่างหนึ่ง สำหรับเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต การเขียนเว็บไซต์ ที่ดีเราควรศีกษาให้ชัดเจนและแน่นอนก่อน