WordPress นี่มันคืออะไรและมีประโยชน์ยังไง

การเขียนเว็บไซต์ WordPress คือโปรแกรมสร้างเว็บ สำหรับคนทั่วไปทีสำคัญคือสิ่งที่เราต้องการมาพัํฒนาเว็บไซต์