เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์

มาทำความรู้จัก HTML คืออะไร

การเขียน เว็บไซต์ HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML

Hosting (โฮสติ้ง) คืออะไรและมีหน้าที่ทำอะไร

Hosting โฮสติ้ง คือ รูปแบบการให้บริการอย่างหนึ่ง สำหรับเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต การเขียนเว็บไซต์ ที่ดีเราควรศีกษาให้ชัดเจนและแน่นอนก่อน