Keyword คีย์เวิร์ด สำคัญแค่ไหน

คำสำหรับใช้ในการค้นหา หรือใช้ในการอธิบายรูปลักษณะของสิ่งที่เราต้องการค้นหา เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อ หัวเรื่อง หรือรายละเอียดอย่างย่อของสิ่งที่เราต้องการสืบค้นรายละเอียดผ่าน Search Engine

ประเภทของ Keyword (คีย์เวิร์ด) ที่ใช้ในการค้นหา

Keyword นั้นมีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งประเภทหลักๆ ที่นิยมใช้ มีดังนี้  

Niche Keyword เป็นคำค้นหาเฉพาะเจาะจง เฉพาะกลุ่ม ซึ่งโดยปกติแล้ว เรามักพบบ่อยในชื่อเรียกรุ่นแบรนด์สินค้าต่างๆ เช่น Nintendo DS, playstation4, Samsung Note 8, iPhone 8 เป็นต้น  

Widely Keyword เป็นคำค้นหาสั้นๆ ที่มีเนื้อหาความหมายที่ค่อนข้างกว้าง และมีอัตราการค้นหาสืบค้นสูง เช่น บ้าน, รถมือสอง, หนังสือ, มือถือ เป็นต้น  

Mass Keywords เป็นคำค้นหาสิ่งต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องในกลุ่มเดียวกัน เช่น Playstation 4, Playstation 3 , Playstation Vita เป็นต้น  

Misspelling Keyword เป็นคำค้นหาต่างๆ ที่มีการสะกดใกล้เคียง หรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทั้งแบบตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ เช่น Nintendos , Ipods, Playstations 4, IIpod เป็นต้น  

ตัวอย่างของ Keyword ที่ใช้ค้นหากันในชีวิตประจำวันต้องการค้นหาโทรศัพท์มือถือ คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาคือ โทรศัพท์มือถือ, ราคาโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์มือถือราคาถูก ฯลฯกรณีไปเที่ยว แล้วต้องการหาโรงแรมที่พัก คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาคือ ที่พักในเชียงใหม่, โรงแรม, ห้องพัก, หอพัก

ปัจจุบันคีย์เวิร์ดคำค้นหานั้น นับว่ามีบทบาทสำคัญมากสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Search Engine สำหรับท่านที่สนใจการทำธุรกิจออนไลน์ หรือสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์