Hosting (โฮสติ้ง) คืออะไรและมีหน้าที่ทำอะไร

Hosting โฮสติ้ง คือ รูปแบบการให้บริการอย่างหนึ่ง สำหรับเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต การเขียนเว็บไซต์ ที่ดีเราควรศีกษาให้ชัดเจนและแน่นอนก่อน

(domain name)โดเมนเนมคืออะไร

การเขียนเว็บไซต์ ขั้นตอนแรกเราควรมารู้จักกับ โดเมนเนม domain name ซึ่งในการจดชื่อนั้นสำคัญมากเพราะจะทำให้เว็บไซต์เรานั้นเป็นที่จดจำได้ง่ายนักเขียนเลยต้องเน้นเรื่องโดเมนเลยตั้งแต่แรก