สร้างเว็บไซต์ ที่เดจิโต เราให้บริการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การศึกษาและค้นคว้า การออกแบบ การพัฒนา การทำคอนเทนท์ เขียนเว็ปไซต์ การอัพโหลดเว็บไซต์ และการทำความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์

เขียนบทความ

เราทราบดีว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน

เราจึงออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันเฉพาะเจาะจงให้กับธุรกิจคุณเท่านั้น เขียนเว็ปไซต์ เว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างจะเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

การวางแผนและกลยุทธ์

เราเริ่มทำเว็บคุณโดยใช้ ข้อมูลและกลยุทธ์

การวิจัยและข้อมูลเชิงลึก
การวางแผนโครงการและทรัพยากร
วางแผนการทำงานแบบ Waterfall หรือ Agile

ออกแบบเว็บไซต์

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับแบรด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ สไตล์ของแบรนด์ เสียงของแบรนด์ จำเป็นต้องถูกแสดงออกมาอย่างถูกต้องบนแพลตฟอร์มดิจิตอล

ออกแบบ UX UI
กำหนดแนวทางศิลปะ
ออกแบบภาพ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหวและแอนิเมชั่น

 แอบเข้าไปอยู่ในใจของผู้อ่าน

เทคนิค การเขียนบทความ เขียนเว็ปไซต์ หลายคนอาจมองว่าการเขียนคือการสร้างประโยค และการคัดสรรคำที่สวยงามมาใช้งาน แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของการเขียน เพราะการเขียนที่ดีไม่ใช่แค่สร้างสรรค์คำที่สวยหรู แต่จะต้องเขียนให้เข้าไปในใจของผู้อ่านได้ และการเขียนให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้อ่านวิธีที่ดีที่สุดคือเข้าใจผู้อ่าน ใช้คำเขียนในแบบที่ผู้อ่านจะเข้าใจ และสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้แม้อ่านเพียงไม่กี่ประโยค

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยการจับคู่คุณสมบัติ กับประโยชน์

สิ่งที่จะโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่านได้ดีที่สุด คือการบอกเล่าในสิ่งที่ผู้อ่านต้องการทราบ เมื่อพวกเขาได้ลงมือค้นหาข้อมูล ดังนั้นในการเขียนเพื่อส่งเสริมการขายคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะเขียนบอกถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมี เขียนเว็ปไซต์ พร้อมบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากคุณสมบัติเหล่านั้น